Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων 5-10/11

Αναλυτικές Πληροφορίες Σεμιναρίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής

  • Δυτέρα, 5 Νοεμβρίου, 17:00 – 21:00
  • Σάββατο, 10 Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00

Κόστος Συμμετοχής

  • 100 ευρώ

Δήλωση Συμμετοχής Σεμιναρίου

noesys
%d bloggers like this: