Εισαγωγή στο Photoshop

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της εφαρμογής Αdobe Photoshop και η πραγματική εφαρμογή της για την επεξεργασία εικόνων, αντικειμένων για το διαδύκτιο καθώς και εκτυπωμένα σχέδια. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει την επεξεργασία καθώς και την σύνθεση εικόνων, λογοτύπων και 3D αναπαραστάσεων, όπως και τρόπους για την δημιουργία πινακίδων παρουσίασης κλπ

Θεματικές Ενότητες
Εισαγωγή στο πρόγραμμα, τα εργαλεία διαχείρισης, ανάλυση εικόνας και χρωματικά συστήματα, ρυθμίσεις της εφαρμογής, layers, layers sets, χρωματική επεξεργασία, ιστορικό, χρήσεις αντικειμένων που εισάγονται, οδηγίες για τις πινακίδες παρουσίασης, χρωματισμός και επεξεργασία αρχιτεκτονικών σχεδίων, τροποποίηση επιλεγμένου σχήματος, χρήση και επεξεργασία κειμένου, χρήση οδηγών και rulers, δημιουργία τελικού αρχείου, εκτύπωση αρχείων.

Σε ποιους απευθύνεται
Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που ενδιαφέρονται να εργαστούν με την εφαρμογή και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει το λογισμικό photoshop.

Οφέλη μαθήματος
Στα σεμινάρια θα περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής καθώς και οι τρόποι σχεδιασμού. Τα παραδείγματα που θα γίνονται καλύπτουν τις ανάγκες αυτών που θα χρησιμοποιήσουν παραγωγικά την εφαρμογή.