Έργα

Ανάλυση αγοράς & εκτίμηση τιμών ακινήτων με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανάλυση αγοράς & εκτίμηση τιμών ακινήτων με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

A recent scientometric study by DImopoulos and Bakas (2018), on the relevant to Mass Appraisals and Property Valuations literature, revealed a ...
Read More
Ανάλυση Ευαισθησίας Εργασιακού Ρίσκου

Ανάλυση Ευαισθησίας Εργασιακού Ρίσκου

In this work, presented in the Employability21 Conference, we implemented Machine Learning Algorithms, to analyze the Employee Experience Feedback. In ...
Read More
Βελτιστοποίηση Δομοστατικής Απόκρισης

Βελτιστοποίηση Δομοστατικής Απόκρισης

The minimization problem of a nonconvex function of many variables is a fundamental mathematical problem in soft computing. Genetic algorithms ...
Read More
Στατιστική Ανάλυση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα ECO-Cement

Στατιστική Ανάλυση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα ECO-Cement

Eco-Cement is a new proposed material for the construction industry that uses waste products of multiple industries in its manufacture. It ...
Read More
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα για την Ανάλυση Κατασκευών

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα για την Ανάλυση Κατασκευών

The following video highlights the procedure utilized in the work of Bakas, Makridakis and Papadrakakis, Torsional parameters importance in the ...
Read More
Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Παρακάτω αναφέρουμε τις επιστημονικές δημσιεύσεις μας σχετικά με Υπολογιστικές Μεθόδους, Μηχανική Μάθηση & Τεχνητή Νοημοσύνη. Αφορούν ποικίλες εφαρμογές, στη μηχανική, ...
Read More
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Επιχειρήσεις

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Επιχειρήσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση αρχίζει να εφαρμόζεται ευρέως, πέρα από την ακαδημαϊκή έρευνα, στις επιχειρήσεις. Παρακάτω πραθέτουμε ...
Read More