Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή. Αεροπορική μεταφορά ως σύστημα. Ιστορία . Δομή. Το Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Τεχνολογία αεροσκαφών. Λειτουργίες Αεροδρομίου. Χωρητικότητα και Καθυστέρηση. Σχεδιασμός Αεροδρομίων. Επιλογή τόπου. Οικονομικές εκτιμήσεις και γενικός σχεδιασμός σκοπιμότητας. Σχεδιασμός αεροδρομίου. Η περιοχή προσγείωσης. Η περιοχή τερματικού. Σχεδιασμός οδοστρώματος. Αποχέτευση-απορροή. Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Το μέλλον της αεροπορικής μεταφοράς, το διαστημικό ταξίδι. Ειδικό για το 2018: Σχεδιασμός / Λειτουργία Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων σε υποανάπτυκτες περιοχές. Προοπτικές για Υπερηχητικά Εμπορικά Αεροπλάνα. Αεροδρόμια και αυτόνομα οχήματα στα αεροδρόμια.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Μηχανικοί και σχεδιαστές αεροδρομίων
  • Μηχανικοί μεταφορών
  • Εκπροσώπους της πολιτικής αεροπορίας
  • Οικονομικούς αναλυτές

Οφέλη σεμιναρίου

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις έννοιες και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην οργάνωση και στον σχεδιασμό των αεροδρομίων. Θα είναι σε θέση να εξετάσουν τις τρέχουσες πρακτικές σχεδιασμού / διαχείρισης αεροδρομίων. Θα εξεταστούν εναλλακτικές διαρθρώσεις αεροδρομίων, καθώς και όπου διεξάγονται πρόσφατες έρευνες και πρακτικές στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Εισηγητής: καθ. Αλύπιος Χατζηιωάννου

Εξατομικεύστε το μάθημα