Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Επιχειρήσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση αρχίζει να εφαρμόζεται ευρέως, πέρα από την ακαδημαϊκή έρευνα, στις επιχειρήσεις. Παρακάτω πραθέτουμε μερικά ενδιαφέροντα άρθρα που υπογραμμίζουν τις δυνατότητες τους.