Επικοινωνία

 

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων: Neapolis University Pafos

2 Danais Avenue, 8042 Paphos, Cyprus

+357-2684-3512

 

 

Email

noesys