Συνεργαστείτε Μαζί μας

Υποστηρίζουμε επαγγελματίες και ερευνητές να συμμετάσχουν στο προσωπικό διδασκαλίας μας. Προτάσεις για νέα μαθήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω της παρακάτω φόρμας, σύμφωνα με την εμπειρία του εκπαιδευτή. Η Noesys θα αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μαθήματος σχετικά με τις προϋποθέσεις ποιότητας και τις ανάγκες των πελατών μας.