Σεμινάρια

Ανάλυση Κατασκευών με SAP2000*

Ανάλυση Κατασκευών με SAP2000*

Κατά τη χρήση των πακέτων λογισμικού στατικής ανάλυσης, ο μηχανικός οφείλει να γνωρίζει τα υποκείμενα μαθηματικά μοντέλα προκειμένου να επιλέξει τον σωστό τύπο προσομοίωσης, τις κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους και αλγόριθμους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει με κριτικό πνεύμα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Για παράδειγμα, η μοντελοποίηση της ίδιας κατασκευής, ή ακόμα και του ίδιου δομικού μέλους, με διαφορετικούς τύπους στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικά αποτελέσματα με απόκλιση ...
Ανάλυση Παλινδρόμησης

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Η ανάγκη για στατιστική ανάλυση, προκύπτει σχεδόν σε κάθε περίπτωση όπου αναλύεται μια βάση  δεδομένων, τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και σε βιομηχανκά έργα. Πολλές διαδικασίες, τεχνικές, μαθηματικά μοντέλα και κώδικες προγραμματισμού εχουν προταθεί, ωστόσο, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα απλά βήματα: προεπεξεργασία δεδομένων, κατανομές μεταβλητών, συσχετισμοί ανά ζεύγη και πολυπαραγοντική μοντελοποίηση. Η προεπεξεργασία δεδομένων -ή καθαρισμός- αν και είναι κρίσιμο στάδιο -οποιουδήποτε περαιτέρω βήματος- συχνά παραλείπεται, επηρεάζοντας όλους τους ...
Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Το πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Van Noorden, που βασίζεται σε δημοσιεύσεις στο Web of Science, καταδεικνύεται ότι ο ρυθμός αύξησης των εκδόσεων ήταν 1% τον 18ο αιώνα, 2 έως 3% στην περίοδο μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων και 8 έως 9% μέχρι το 2010. Αυτή η εξέλιξη της παραγωγής επιστημονικής γνώσης ισοδυναμεί με διπλασιασμό κάθε ...
Μηχανική Μάθηση

Μηχανική Μάθηση

Οι Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης εμπλέκονται σε πληθώρα επιστημονικών και βιομηχανικών έργων, συμβάλλοντας στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων, από τη μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων έως την αναγνώριση προσώπων και τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. Ανεξάρτητα από την πρακτική χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, το βασικό τους πρόβλημα είναι η διαμόρφωση και εκπαίδευση ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου, ένα μαθηματικό προσομοίωμα το οποίο μιμείται τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα νευρωνικά δίκτυα αφορούν σε ...
Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Στόχος του μαθήματος είναι η επεξήγηση της μεθοδολογίας αλγοριθμικού σχεδιασμού γενικευμένων κατασκευών στο χώρο, οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν με χρήση μεταβλητών παραμέτρων και κανόνων συσχετίσεων των επιμέρους αντικειμένων. Θεματικές ενότητες Συστήματα συντεταγμένων. Διανύσματα στο επίπεδο και στο χώρο, αποδόμηση και πράξεις. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας, καμπύλης, κύκλου, έλλειψης, επιπέδου και επιφάνειας. Μέθοδοι διακριτοποίησης (δίκτυα, τριγωνοποίηση Delaunay, διαγράμματα Voronoi). Πεδία και χώρος εφικτού σχεδιασμού. Λίστες δεδομένων, ιδιότητες και τελεστές. Καμπυλότητα σε ...
Συνοριακά Στοιχεία

Συνοριακά Στοιχεία

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή. Συνοριακά Στοιχεία και Πεπερασμένα Στοιχεία. Ιστορική εξέλιξη της Μεθόδου Συνοριακών Στοιχείων (Boundary Elements Method - BEM). Εισαγωγικές μαθηματικές έννοιες. Το θεώρημα Gauss-Green. Το θεώρημα απόκλισης του Gauss. Η δεύτερη ταυτότητα του Green. Η συνάρτηση δέλτα Dirac. Η BEM για προβλήματα σε δύο διαστάσεις. Θεμελιώδης λύση. Η άμεση BEM για τις εξισώσεις Laplace και Poisson. Μετασχηματισμός των  επιφανειακών ολοκληρωμάτων στα  συνοριακά ολοκληρώματα. Η μέθοδος διπλής αμοιβαιότητας. Η BEM ...
Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή. Αεροπορική μεταφορά ως σύστημα. Ιστορία . Δομή. Το Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Τεχνολογία αεροσκαφών. Λειτουργίες Αεροδρομίου. Χωρητικότητα και Καθυστέρηση. Σχεδιασμός Αεροδρομίων. Επιλογή τόπου. Οικονομικές εκτιμήσεις και γενικός σχεδιασμός σκοπιμότητας. Σχεδιασμός αεροδρομίου. Η περιοχή προσγείωσης. Η περιοχή τερματικού. Σχεδιασμός οδοστρώματος. Αποχέτευση-απορροή. Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Το μέλλον της αεροπορικής μεταφοράς, το διαστημικό ταξίδι. Ειδικό για το 2018: Σχεδιασμός / Λειτουργία Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων σε υποανάπτυκτες περιοχές. Προοπτικές ...
Revit Architecture*

Revit Architecture*

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση του λογισμικού REVIT και της πρακτικής εφαρμογής του σε αρχιτεκτονικές μελέτες. Η τεχνολογία Building Information Modelling (BIM) που προσφέρει το λογισμικό, αποτελεί μια φιλοσοφία σχεδιασμού βασισμένη σε σχεδιαστικά αντικείμενα (objects, components) αντί των γραμμών σχεδίασης. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία σχεδίασης, ενώ παράγονται αυτόματα τα σχέδια όψεων, τομών, λεπτομερειών κ.λ.π. Θεματικές ενότητες Building Information Modelling (BIM). Ribbon και βασικές εντολές σχεδίασης. Modify ...