Δημιούργησε το Δικό σου Σεμινάριο

Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους μάθημα προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ή τεχνολογικές τους ανάγκες, σε σχέση με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, την επαγγελματική ανέλιξη και την εξειδίκευση σε έναν τομέα έρευνας. Με την συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μάθημα που εμπίπτει στην ποικιλία των ακόλουθων θεματικών μας περιοχών. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας και θα σας προτείνουμε κατάλληλο εκπαιδευτή, χώρο και διαδικασία διδασκαλίας.

Οι θεματικές περιοχές που καλύπτουμε αφορούν:

  • προσομοίωση και ανάλυση δεδομένων
  • στατιστικές και ερευνητικές μεθόδους
  • προγραμματισμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων
  • δοοστατική ανάλυση και σχεδιασμό
  • αρχιτεκτονικό σχεδιασμό