Δρ. Γιώργος Αναστασόπουλος

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Οκτώβριος 2000) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ιούλιος 2008) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί ως ερευνητικός και εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας και στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών του Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος αντίστοιχα. Έχει διδάξει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Ιδιωτικό Κολλέγιο. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε ιδιωτικές εταιρείες και στη βιομηχανία ως υπεύθυνος έργων και ως ενεργειακός σύμβουλος. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο του ελέγχου της δομικής ακεραιότητας εμβιομηχανικών συστημάτων και στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας και του οικολογικού σχεδιασμού. Έχει 27 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια και ομιλεί σε πολύ καλό βαθμό την αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣΜΔΗ).