previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Ανάλυση Παλινδρόμησης

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Η ανάγκη για στατιστική ανάλυση, προκύπτει σχεδόν σε κάθε περίπτωση όπου αναλύεται μια βάση  δεδομένων, τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και σε βιομηχανικά έργα. Πολλές διαδικασίες, τεχνικές, μαθηματικά μοντέλα και κώδικες προγραμματισμού έχουν προταθεί, ωστόσο, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα απλά βήματα: προεπεξεργασία δεδομένων, κατανομές μεταβλητών, συσχετισμοί ανά ζεύγη και πολυπαραγοντική μοντελοποίηση. Η προεπεξεργασία δεδομένων -ή καθαρισμός- αν και είναι κρίσιμο στάδιο -οποιουδήποτε περαιτέρω βήματος- συχνά παραλείπεται, επηρεάζοντας όλους τους ...
Εισαγωγή στο Photoshop

Εισαγωγή στο Photoshop

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της εφαρμογής Αdobe Photoshop και η πραγματική εφαρμογή της για την επεξεργασία εικόνων, αντικειμένων για το διαδύκτιο καθώς και εκτυπωμένα σχέδια. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει την επεξεργασία καθώς και την σύνθεση εικόνων, λογοτύπων και 3D αναπαραστάσεων, όπως και τρόπους για την δημιουργία πινακίδων παρουσίασης κλπ Θεματικές Ενότητες Εισαγωγή στο πρόγραμμα, τα εργαλεία διαχείρισης, ανάλυση εικόνας και χρωματικά συστήματα, ρυθμίσεις της εφαρμογής, layers, layers sets, ...
Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή. Αεροπορική μεταφορά ως σύστημα. Ιστορία . Δομή. Το Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Τεχνολογία αεροσκαφών. Λειτουργίες Αεροδρομίου. Χωρητικότητα και Καθυστέρηση. Σχεδιασμός Αεροδρομίων. Επιλογή τόπου. Οικονομικές εκτιμήσεις και γενικός σχεδιασμός σκοπιμότητας. Σχεδιασμός αεροδρομίου. Η περιοχή προσγείωσης. Η περιοχή τερματικού. Σχεδιασμός οδοστρώματος. Αποχέτευση-απορροή. Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Το μέλλον της αεροπορικής μεταφοράς, το διαστημικό ταξίδι. Ειδικό για το 2018: Σχεδιασμός / Λειτουργία Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων σε υποανάπτυκτες περιοχές. Προοπτικές ...
3Δ Σχεδιασμός με SOLIDWORKS

3Δ Σχεδιασμός με SOLIDWORKS

Το λογισμικό SOLIDWORKS® 3D CAD είναι ένα σημαντικό λογισμικό για μηχανολογικό και βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρέχει ισχυρή λειτουργικότητα σχεδιασμού με την έξυπνη επιφάνεια εργασίας του χρήστη και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού καθώς και ενισχύει την παραγωγικότητα. Οι βασικές λειτουργίες είναι η δημιουργία τμημάτων, συγκροτημάτων και η αυτόματη δημιουργία σχεδίων 2D με άμεσες ενημερώσεις καθώς αλλάζουν τα μοντέλα 3D. Το Solidworks περιλαμβάνει επίσης εργαλεία ειδικά σε εφαρμογές για λαμαρίνα, συγκολλήσεις, επίστρωση και ...
Πεπερασμένα στοιχεία με ANSYS

Πεπερασμένα στοιχεία με ANSYS

Finite Element Analysis is a numerical method used to analyze engineering problems. It has application in modeling a wide range of systems and simulate their behavior during the operation at different environments. The analysis consists of designing the system, defining the properties of materials and operating conditions so as to retrieve information about system’s response. The method can be used in both the industrial and the academic field during the ...
Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Στόχος του μαθήματος είναι η επεξήγηση της μεθοδολογίας αλγοριθμικού σχεδιασμού γενικευμένων κατασκευών στο χώρο, οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν με χρήση μεταβλητών παραμέτρων και κανόνων συσχετίσεων των επιμέρους αντικειμένων. Θεματικές ενότητες Συστήματα συντεταγμένων. Διανύσματα στο επίπεδο και στο χώρο, αποδόμηση και πράξεις. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας, καμπύλης, κύκλου, έλλειψης, επιπέδου και επιφάνειας. Μέθοδοι διακριτοποίησης (δίκτυα, τριγωνοποίηση Delaunay, διαγράμματα Voronoi). Πεδία και χώρος εφικτού σχεδιασμού. Λίστες δεδομένων, ιδιότητες και τελεστές. Καμπυλότητα σε ...
Ανάλυση Κατασκευών με SAP2000*

Ανάλυση Κατασκευών με SAP2000*

Κατά τη χρήση των πακέτων λογισμικού στατικής ανάλυσης, ο μηχανικός οφείλει να γνωρίζει τα υποκείμενα μαθηματικά μοντέλα προκειμένου να επιλέξει τον σωστό τύπο προσομοίωσης, τις κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους και αλγόριθμους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει με κριτικό πνεύμα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Για παράδειγμα, η μοντελοποίηση της ίδιας κατασκευής, ή ακόμα και του ίδιου δομικού μέλους, με διαφορετικούς τύπους στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικά αποτελέσματα με απόκλιση ...
Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Το πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Van Noorden, που βασίζεται σε δημοσιεύσεις στο Web of Science, καταδεικνύεται ότι ο ρυθμός αύξησης των εκδόσεων ήταν 1% τον 18ο αιώνα, 2 έως 3% στην περίοδο μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων και 8 έως 9% μέχρι το 2010. Αυτή η εξέλιξη της παραγωγής επιστημονικής γνώσης ισοδυναμεί με διπλασιασμό κάθε ...
Μηχανική Μάθηση

Μηχανική Μάθηση

Οι Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης εμπλέκονται σε πληθώρα επιστημονικών και βιομηχανικών έργων, συμβάλλοντας στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων, από τη μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων έως την αναγνώριση προσώπων και τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. Ανεξάρτητα από την πρακτική χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, το βασικό τους πρόβλημα είναι η διαμόρφωση και εκπαίδευση ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου, ένα μαθηματικό προσομοίωμα το οποίο μιμείται τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα νευρωνικά δίκτυα αφορούν σε ...
Συνοριακά Στοιχεία

Συνοριακά Στοιχεία

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή. Συνοριακά Στοιχεία και Πεπερασμένα Στοιχεία. Ιστορική εξέλιξη της Μεθόδου Συνοριακών Στοιχείων (Boundary Elements Method - BEM). Εισαγωγικές μαθηματικές έννοιες. Το θεώρημα Gauss-Green. Το θεώρημα απόκλισης του Gauss. Η δεύτερη ταυτότητα του Green. Η συνάρτηση δέλτα Dirac. Η BEM για προβλήματα σε δύο διαστάσεις. Θεμελιώδης λύση. Η άμεση BEM για τις εξισώσεις Laplace και Poisson. Μετασχηματισμός των  επιφανειακών ολοκληρωμάτων στα  συνοριακά ολοκληρώματα. Η μέθοδος διπλής αμοιβαιότητας. Η BEM ...
Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων

Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων

Εισαγωγή Μια από τις βασικότερες πτυχές των ακινήτων σήμερα είναι να αποτελουν επενδυτικά οχήματα μέσω του εισοδήματος που παράγουν από ενοικίαση. Δεδομένων των πολύ χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις, αλλά και των αυστηρών κριτηρίων στα δάνεια, το παραγόμενο εισόδημα από τα ακίνητα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών, και ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε αγορές επενδυτικών ακινήτων. Θεματολογία Εισαγωγή. Είδη επενδύσεων και επιλογή του κατάλληλου συντελεστή απόδοσης (ARY, Equated Yield, ...