Μάρκος Ριζκ.

Περισσότερα από 380.000 τετραγωνικά μέτρα στατικής, σεισμικής ανάλυσης και σχεδίασης.

1. Ειδικός Βοηθός σε διάφορες κυβερνήσεις, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα προγραμματισμού προετοιμασίας και υλοποίησης προγραμμάτων δημοσίων έργων για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Εφαρμογή σε επιστημονικές ευθύνες που σχετίζονται με την επιστήμη της δομικής μηχανικής.

2. Ερευνητής για τεχνικό λογισμικό στην pi-Systems International Company. Μηχανικός υποστήριξης, κατάρτιση και μεταφορά γνώσεων, οργανώσεις λογισμικού μηχανικού στο κοινό και επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών.

3. Συμμετοχή στο βιβλίο Πολιτικών Μηχανικών Απόστολος Κωνσταντινίδης με τίτλο “Στεγαστικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα” και έλεγχος όλων των παραδειγμάτων και έργων που περιέχονται στο cd και το βιβλίο.

4. Διδάσκων σε σεμινάρια που οργανώνονται από καιρό σε καιρό διάφορους επιστημονικούς φορείς και εταιρείες (ΠΙ-Συστήματα, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εμπειρογνώμονες κλπ)

5. Διδάσκων σε σεμινάρια διαρθρωτικής μελέτης (που διεξήχθη από εμπειρογνώμονα) στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, “Μηχανική Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”

6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπολογισμός κόστους της μελέτης του πανεπιστημιακού πάρκου.

7. Ανάλυση – Σχεδιάστε και αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή στις εργασίες μελέτης και παρακολούθησης.

8. Συμμετοχή στην Ανάπτυξη Προγράμματος Βιομηχανικής Έρευνας στην Ανάπτυξη Λογισμικού Σεισμικού Σχεδιασμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

9. Υπουργείο Δημόσιων Έργων Εγγεγραμμένων Εμπειριών.

10. Συμμετοχή ως μηχανικός κατασκευής σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (συνολικός προϋπολογισμός 4.343.353 €)

11. Παράλληλη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολλών έργων ως ιδιωτικός δομικός μηχανικός μέχρι σήμερα.

12. Συμβουλευτικός μηχανικός σε μεγάλες εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής ΛΙΟΝΤΟΣ, ΟΜΕΤΕ Α.Ε., ΚΙΟΝ, ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΟΝ – ΑΚΤΩΡ – ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΡΟ και πολλοί άλλοι.