Ποιοι Είμαστε

Το Noesys είναι ένας συνδυασμός της αρχαίας ελληνικής λέξης νόηση και του συστήματος. Η νόηση αφοράι, τη διάνοι, νοημοσύνη ή κατανόηση, η οποία μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, εξελίσσεται στην τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη δια βίου μάθηση. Η διαμόρφωση και η ανάλυση ενός συστήματος, μέσω της ανάπτυξης μαθηματικών πρσομοιωμάτων, χρησιμοποιεί μετρήσεις του περιβάλλοντος που αποσκοπούν στην ερμηνεία ενός φαινομένου.

Οι εφαρμογές της μηχανικής, οι αριθμητικές διαδικασίες, καθώς και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, αν και αυστηρά τεκμηριωμένοι και εφαρμόσιμοι, όταν χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων επιστημονικών ή βιομηχανικών προβλημάτων, αποτελλούν πολλές φορές περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη συνιστώντας μια πολύπλοκη διαδικασία. Έτσι, ο στόχος της Noesys είναι να μεταφέρει τις γνώσεις από την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνολογία σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, τη βιομηχανία και τους ιδιώτες. Μετά από μια πληθώρα μαθημάτων για περισσότερους από πέντε χιλιάδες εκπαιδευόμενους, στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο, η Noesys εξελίσσει συνεχώς τα προσομοιώματα, υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία που παρέχει.

Τα συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται παρουσιάζονται στους συνδέσμους θεματικών περιοχών όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, μέσω της σελίδα επικοινωνίας.