Ταυτότητα

Το Noesys αποτελεί ένα συνδυασμό της αρχαίας ελληνικής λέξης νόηση και του συστήματος. Η νόηση σχετίζεται με την αντίληψη, νοημοσύνη ή κατανόηση, η οποία μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, εξελίσσεται τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη δια βίου μάθηση. Αντίστοιχα, τα συστήματα, οι εφαρμογές της μηχανικής, οι αριθμητικές διαδικασίες, καθώς και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, αν και αυστηρά τεκμηριωμένα, όταν χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων επιστημονικών ή βιομηχανικών προβλημάτων, παρουσιάζουν αόριστη προγνωστική αξία, συνιστώντας μια πολύπλοκη διαδικασία.

Έτσι, ο στόχος της Noesys είναι να μεταφέρει γνώσεις από την επιστήμη των δεδομένων και την μηχανική, σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, τη βιομηχανία και τους ιδιώτες. Μετά από μια πληθώρα μαθημάτων και έργων στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο, η Noesys εξελίσσει συνεχώς τη θεματολογία των σεμιναρίων, τις υπολογιστικές τεχνικές, τα προσομοιώματα, και τα εργαλεία που παρέχει. Τα συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται παρουσιάζονται στους συνδέσμους των θεματικών περιοχών όπου μπορείτε να περιηγηθείτε, όπως επίσης να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες, μέσω της σελίδας επικοινωνίας.