Η Εκπαιδευτική μας Προσέγγιση

Ο στόχος της Noesys είναι να μεταφέρει γνώσεις από την Επιστήμη των Δεδομένων και την Μηχανική σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, τη βιομηχανία και ιδιώτες. Μετά από μια πληθώρα μαθημάτων για περισσότερους από πέντε χιλιάδες εκπαιδευόμενους, στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο, η Noesys ανανεώνει διαρκώς τη διδακτέα ύλη, τις θεματικές ενότητες και τις μεθόδους διδασκαλίας. Τα ειδικά θέματα που καλύπτουμε, παρουσιάζονται στις σελίδες των μαθημάτων.

Συστήματα Εξατομικευμένης Μαθησης

Με στόχο τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των συστημάτων δια βίου μάθησης, η Noesys παρέχει μάθηματα σε αίθουσα, ηλεκτρονική μάθηση καθώς και συνδυασμούς εκπαιδευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε τμήμα ή άτομο, αξιοποιώντας και δημιουργώντας τεχνολογικές διαδικασίες και συστήματα. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται αφορούν την κατάρτιση μέσω:

 • ζωντανή εκπαίδευση στην τάξη
 • ηλεκτρονική μάθηση
 • εκπαιδευτικούς πόρους (σημειώσεις διαλέξεων, βιβλία, μαγνητοσκοπημένο υλικό)
 • συμβουλευτική σχετικά με συγκεκριμένα έργα
 • συνδυασμούς των ανωτέρω

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης σε αίθουσα και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της εκπαίδευση στην τμήμα με επιπλέον ιδιωτικά μαθήματα, προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ατόμου. Κατά συνέπεια, το κόστος συμμετοχής ελαχιστοποιείται, ενώ ο χρόνος εκμάθησης και η απόδωση μεγιστοποιούνται.

 • σεμινάρια
 • εργαστήρια
 • θερινά σχολεία
 • εκπαίδευση σε αίθουσα
 • τηλεκπαίδευση
 • τμήματα
 • ιδιαίτερα μαθήματα

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, όσον αφορά:

 • θεματικές περιοχές
 • διάρκεια των μαθημάτων
 • εκπαιδευτικό κόστος
 • διδακτικές πρακτικές

Δημιούργησε το δικό σου σεμινάριο

 

 

Email

noesys