Εξατομικευμένη Μάθηση

Με στόχο τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των συστημάτων δια βίου μάθησης, η Noesys παρέχει μάθηματα σε αίθουσα, ηλεκτρονική μάθηση καθώς και συνδυασμούς εκπαιδευτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε τμήμα ή άτομο, αξιοποιώντας και δημιουργώντας τεχνολογικές διαδικασίες και συστήματα. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται αφορούν την κατάρτιση μέσω:

 • εκπαίδευσης σε τάξη
 • ηλεκτρονικής μάθησης
 • εκπαιδευτικών πόρων (σημειώσεις διαλέξεων, βιβλία, μαγνητοσκοπημένο υλικό)
 • συμβουλευτική σε συγκεκριμένα έργα
 • συνδυασμούς των ανωτέρω

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης σε αίθουσα και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της εκπαίδευση στην τμήμα με επιπλέον ιδιωτικά μαθήματα, προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ατόμου. Κατά συνέπεια, το κόστος συμμετοχής ελαχιστοποιείται, ενώ ο χρόνος εκμάθησης και η απόδωση μεγιστοποιούνται.

 • σεμινάρια
 • εργαστήρια
 • θερινά σχολεία
 • εκπαίδευση σε αίθουσα
 • τηλεκπαίδευση
 • τμήματα
 • ιδιαίτερα μαθήματα

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, όσον αφορά:

 • θεματικές περιοχές
 • διάρκεια των μαθημάτων
 • εκπαιδευτικό κόστος
 • διδακτικές πρακτικές

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν το δικό τους μάθημα, μέσω των σελίδων των σεμιναρίων και της διαδικτυακής εγγραφής, ή εκ του μηδενός,συμπληρώνοντας τη φόρμα “Δημιούργησε το Δικό σου Σεμινάριο”.