Δημοσιεύσεις

Παρακάτω αναφέρουμε τις επιστημονικές δημσιεύσεις μας σχετικά με Υπολογιστικές Μεθόδους, Μηχανική Μάθηση & Τεχνητή Νοημοσύνη. Αφορούν ποικίλες εφαρμογές, στη μηχανική, ιατρική, επιχειρήσεις, νέα υλικά και υπολογιστικά συστήματα.

  • Nikolaos Bakas: Shear forces amplification due to torsion, explicit reliance on structural topology. Theoretical and numerical proofs using the Ratio of Torsion (ROT) concept. Structural Engineering & Mechanics 01/2017; 61(1):15-29., DOI:10.12989/sem.2017.61.1.015

  • John Bellos, Nikolaos Bakas: Complete Analytical Solution for Linear Soil Pressure Distribution under Rigid Rectangular Spread Footings. International Journal of Geomechanics 01/2017; 17(7):04017005., DOI:10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000874

  • Nikolaos Bakas, Spyros Makridakis, Manolis Papadrakakis: Torsional parameters importance in the structural response of multiscale asymmetric-plan buildings. 10/2016; 1(4):285-304., DOI:10.12989/mmm.2016.1.4.285

  • Makridakis, N. Bakas: Forecasting and uncertainty: A survey. DOI:10.3233/RDA-150114

  • Chrysanthi G. Stathi, Nikolaos P. Bakas, Nikos D. Lagaros, Manolis Papadrakakis: Ratio of Torsion (ROT): An index for assessing the global induced torsion in plan irregular buildings. Earthquakes and Structures 07/2015; 9(1):145-171., DOI:10.12989/eas.2015.9.1.145

  • Nikos D. Lagaros, Nikolaos Bakas, Manolis Papadrakakis: Optimum Design Approaches for Improving the Seismic Performance of 3D RC Buildings. Journal of Earthquake Engineering 03/2009; 13(3-3):345-363., DOI:10.1080/13632460802598594

  • NIKOLAOS D. LAGAROS, MANOLIS PAPADRAKAKIS, NIKOLAOS BAKAS: Automatic minimization of the rigidity eccentricity of 3D reinforced concrete buildings. Journal of Earthquake Engineering 07/2006; 10(4-4):533-564., DOI:10.1080/13632460609350609

  • C. Mitropoulou, N P Bakas, M Papadrakakis: Advances in design optimization of reinforced concrete structural systems, in Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering: Structures and Infrastructures Book Series, 01/2008: pages 477-506; Taylor & Francis.
  • John Bellos, Daniel Inman, Nikolaos Bakas: Nature of Coupling in Non-conservative Distributed Parameter Systems Attached to External Damping Sources. Mathematics and Mechanics of Solids 2017, in press.
  • Nikolaos Bakas, John Bellos: Theoretical and numerical findings on the redundant torsional stresses. Proceedings of the VI International Conference  on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15–17 June 2017.
  • Vagelis Plevris, Nikolaos Bakas, Gro Markeset, John Bellos: Literature review of masonry structures under earthquake excitation utilizing machine learning algorithms. Proceedings of the VI International Conference  on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15–17 June 2017.
  • Nikolaos Bakas, John Bellos, Carlo Castiglioni: Numerical aspects of incremental dynamic analysis for the retrofitting of existing industrial steel building using SSCD dampers. Proceedings of the VI International Conference  on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15–17 June 2017.

  • John Bellos, Nikolaos Bakas: High Computational Efficiency through Generic Analytical Formulation for Linear Soil Pressure Distribution of Rigid Spread Rectangular Footings. VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete Island, Greece; 06/2016, DOI:10.13140/RG.2.1.3444.9526

  • Nikolaos Bakas, John Bellos, Alper Kanyilmaz, Spyros Makridakis: Regression analysis vs genetic algorithms: computational efficiency assessment on the design of proindustry project SSDC isolators under Incremental dynamic loading. VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering; 06/2016

  • Thomas Dimopoulos, Nikolaos Bakas, Diofantos G. Hadjimitsis: Introducing neural network techniques on property mass appraisal. Case study of 3 500 appartments comparable evidence in nicosia. Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCY2016) – CYPRUS – April 4-8, 2016; 04/2016

  • Natia Anastasi, Nikolaos Bakas, Piero Tiano, Jay Stuart, Linda Wittig, Javier Royo, Laura Sanchez, Oana Cuzman, Katharina Richter: EcoCement: A Novel Composite Material For The Construction Industry. Identification Of An Optimal Recipe Using Neural Networks. VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering; 01/2016

  • Dimitrios Antoniou, Katerina Liapi, Nikolaos Bakas, Ioakeim Liassides, Ioannis Georgiou, Nikolaos Varlagkas: Form Finding On Parametric Surfaces. Optimization and Correlations of Architectural Fluidity and Structural Response. VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering; 01/2016

  • Stathi, N. Bakas, N. Lagaros, M. Papadrakakis: ROT INDEX FOR ASSESSING THE TORSIONAL EFFECT ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF RC BUILDINGS. 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering; 01/2014, DOI:10.7712/120113.4670.C1741

  • John Bellos, Nikolaos Bakas: Torsional design criteria in building codes and comparison with more accurate modeling using structural optimization tools. COMPDYN 2013 : 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering; 07/2013, DOI:10.13140/RG.2.1.2348.0488

  • Bacas, N. Babouskos, F.T. Kokkinos, J.T. Katsikadelis: Influence of Infill Walls in the Dynamic Response of Buildings via a B.E. Modeling.. International Conference on Boundary Element Techniques BeTeq’09, July 22-24, Athens, Greece, Athens, Greece; 07/2009

  • Papadrakakis M N.P. Bakas: A new method for assessing torsional effects in irregular buildings. COMPDYN 2009, Rhodes; 01/2009

  • Nikos P Bakas, Nikos D Lagaros, Manolis Papadrakakis: Substratum Assesment Of Various Minimum Torsional Design Philosophies Via Structural Optimization Techniques. 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) Venice, Italy; 01/2008

  • Bakas, N.D. Lagaros, M. Papadrakakis: Assessment of Design Recommendations for Torsionally Unbalanced Structures Using Structural Optimization. The Ninth International Conference on Computational Structures Technology; 01/2008, DOI:10.4203/ccp.88.59

  • Nikolaos Bakas, Papadrakakis Manolis: Assessment of design approaches for multi-storey RC buildings under earthquake loading, using evolutionary optimization algorithms. 8th HSTAM International Congress on Mechanics,Patras,12 – 14 July, 2007; 07/2007

  • Nikolaos Bakas Papadrakakis, Manolis: Assessment of code’s torsional provisions using evolutionary optimization algorithms. COMPDYN 2007Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering; 01/2007

  • Nikolaos Bakas, Papadrakakis Manolis: Βέλτιστος σχεδιασμός κτηρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα υπό σεισμικές δράσεις. 15o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 2006; 10/2006

  • Manolis Papadrakakis, Dimos C. Charmpis, Michalis Fragiadakis, Charoula Mitropoulou, Nikos Bakas: Computational challenges in optimum structural design. 7th World Congress on Computational Mechanics, Hyatt Regency Century Plaza Hotel Los Angeles; 01/2006

  • Nikos Bakas, Nikos D Lagaros, Manolis Papadrakakis: Earthquake Resistant Optimum Design of 3D Reinforced Concrete Buildings. 7th WCCM, Northwestern and UCLA universities, Los Angeles, California, USA; 01/2006

  • N Bakas, ND Lagaros, M Papadrakakis: Minimizing the Torsional Response of RC Buildings Under Earthquake Loading. The First South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2006; 01/2006

  • Manolis Papadrakakis, Michalis Fragiadakis, Dimos Charmpis, Yiannis Tsompanakis, Nikos Bakas: Seismic design procedures in the framework of evolutionary based structural optimization. III European Conference on Computational Mechanics, ECCM-Lisbon, Portugal; 01/2006

 • Nikolaos Bakas, Papadrakakis Manolis: Optimum torsional performance of RC buildings under earthquake loading. First South-East European Conference on Computational Mechanics SEECCM-06Kragujevac, Serbia and Montenegro University of Kragujevac; 01/2006