Σεμινάρια

Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων με Αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων με Αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης εμπλέκονται σε πληθώρα ερευνητικών και βιομηχανικών έργων, συμβάλλοντας στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων, από τη μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων έως την αναγνώριση προσώπων και ...
Read More
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

[bibshow file=https://noesys.net/wp-content/uploads/2019/10/refs.txt] Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσιαση της αλγοριθμικής αναπαράστασης των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ), καθώς και ενός καινοτόμου αλγορίθμου εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ακολουθεί την υποκείμενη θεωρία, είναι ...
Read More
Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Υπολογιστική Ανάλυση Βιβλιογραφίας

Το πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Van Noorden, που βασίζεται σε δημοσιεύσεις στο Web of Science, ...
Read More
Μηχανική Μάθηση

Μηχανική Μάθηση

Οι Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης εμπλέκονται σε πληθώρα επιστημονικών και βιομηχανικών έργων, συμβάλλοντας στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων, από τη μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων έως την αναγνώριση προσώπων και ...
Read More
Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Ανάλυση Παλινδρόμησης. Θεωρία & Εφαρμογές

Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Ανάλυση Παλινδρόμησης. Θεωρία & Εφαρμογές

Το σεμινάριο στοχεύει στην εισαγωγή στην Ανάλυση Παλινδρόμησης και την επεξήγηση των υπεισερχομένων μεγεθών και μαθηματικών μοντέλων. Περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες των πολλαπλών μεταβλητών, των επιμέρους συσχετίσεων, της ανάλυσης δεδομένων ...
Read More
Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων

Εισαγωγή στην Επενδυτική Μέθοδο Εκτίμησης Ακινήτων

Εισαγωγή Μια από τις βασικότερες πτυχές των ακινήτων σήμερα είναι να αποτελουν επενδυτικά οχήματα μέσω του εισοδήματος που παράγουν από ενοικίαση. Δεδομένων των πολύ χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις, αλλά και ...
Read More
Συνοριακά Στοιχεία

Συνοριακά Στοιχεία

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή. Συνοριακά Στοιχεία και Πεπερασμένα Στοιχεία. Ιστορική εξέλιξη της Μεθόδου Συνοριακών Στοιχείων (Boundary Elements Method - BEM). Εισαγωγικές μαθηματικές έννοιες. Το θεώρημα Gauss-Green. Το θεώρημα απόκλισης του Gauss ...
Read More
Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Στόχος του μαθήματος είναι η επεξήγηση της μεθοδολογίας αλγοριθμικού σχεδιασμού γενικευμένων κατασκευών στο χώρο, οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν με χρήση μεταβλητών παραμέτρων και κανόνων συσχετίσεων των επιμέρους αντικειμένων. Θεματικές ...
Read More