Λογισμικό

NOESYS-AI Regression

NOESYS-AI Regression

Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται η διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων και Προβλέψεων του λογισμικού NOESYS. Μέσα από ποικίλες μελέτες, αναπτύξαμε ένα γενικό περιβάλλον λογισμικού, ικανό να αναλύσει οποιαδήποτε βάση δεδομένων, που αποτελείται ...
Read More
NOESYS-Bibliometrics

NOESYS-Bibliometrics

Το πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Van Noorden, που βασίζεται σε δημοσιεύσεις στο Web of Science, ...
Read More
Ανάλυση αγοράς & εκτίμηση τιμών ακινήτων με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανάλυση αγοράς & εκτίμηση τιμών ακινήτων με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης

A recent scientometric study by DImopoulos and Bakas (2018), on the relevant to Mass Appraisals and Property Valuations literature, revealed a transformation from traditional statistics to more complex numerical models, computational ...
Read More