Λογισμικό

NOESYS-AI Regression

NOESYS-AI Regression

In this page, the Data Analysis approach of NOESYS software is demonstrated. Following a vast amount of studies, we developed a generic software environment, capable to analyze any database, composed ...
Read More
NOESYS-Bibliometrics

NOESYS-Bibliometrics

Το πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Van Noorden, που βασίζεται σε δημοσιεύσεις στο Web of Science, ...
Read More
Real Estate Appraisals with Artificial Intelligence Algorithms

Real Estate Appraisals with Artificial Intelligence Algorithms

A recent scientometric study by DImopoulos and Bakas (2018), on the relevant to Mass Appraisals and Property Valuations literature, revealed a transformation from traditional statistics to more complex numerical models, ...
Read More