Ανάλυση Κατασκευών με SAP2000*

Κατά τη χρήση των πακέτων λογισμικού στατικής ανάλυσης, ο μηχανικός οφείλει να γνωρίζει τα υποκείμενα μαθηματικά μοντέλα προκειμένου να επιλέξει τον σωστό τύπο προσομοίωσης, τις κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους και αλγόριθμους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει με κριτικό πνεύμα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Για παράδειγμα, η μοντελοποίηση της ίδιας κατασκευής, ή ακόμα και του ίδιου δομικού μέλους, με διαφορετικούς τύπους στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει σε αριθμητικά αποτελέσματα με απόκλιση 50%, 100% ή μεγαλύτερη. Η κρίση του μηχανικού, σε συνδυασμό με τη γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον ασφαλή και οικονομικό δομοστατικό σχεδιασμό. Το SAP2000 είναι γνωστό για την ευρεία κάλυψη των αλγορίθμων στατικής ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην μελέτη κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία, όπως γέφυρες, φράγματα, κελύφη, μεμβράνες κ.λπ. Χρησιμοποιώντας την ανοιχτή διεπαφή προγραμματισμού, ο μηχανικός είναι σε θέση να δημιουργήσει plugins, π.χ. για ειδικούς ελέγχους σχεδιασμού, αλγόριθμους βελτιστοποίησης κλπ.

Θεματικές Ενότητες

Μοντελοποίηση δομικής απόκρισης. Προσομοίωση με γραμμικά στοιχεία, πεπερασμένα στοιχεία κελύφους και μεμβράνης. Προσομοίωση πλάκών & δοκών με συνδυασμό ραβδωτών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία στο χώρο. Τοιχία και πλάκες με οπές. Μοντέλο ανάλυσης & επιλυτές. Διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων. Δυναμική φασματική ανάλυση. Περίοδοι & συχνότητες. Περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών. Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε άλλο λογισμικό για μετα-επεξεργασία (MS Excel, Access, BIM). Ολοκληρώσεις τάσεων επιφανειακών στοιχείων για διαγράμματα M, N, Q. Εισαγωγή στη μη γραμμική ανάλυση. Ανελαστική απόκριση κατασκευών. Μη γραμμική στατική ανάλυση (Pushover). Πλαστικές αρθρώσεις. Μηχανισμοί κατάρρευσης. Εφαρμογές. Δυναμική μη γραμμική ανάλυση (άμεση ολοκλήρωση χρονοιστορίας, ταχεία μη γραμμική ανάλυση). Εισαγωγή σε σεισμικά επιταχυνσιογράμματα. Έλεγχος της σεισμικής απόκρισης των κτιρίων. Προσαυξητική δυναμική ανάλυση. Ανοικτή διεπαφή προγραμματισμού (OAPI). Δομική βελτιστοποίηση μέσω του OAPI. Εφαρμογές.

Σε ποιούς απευθύνεται

  • μηχανικούς που ενδιαφέρονται να αναλύσουν κατασκευές με πεπερασμένα στοιχεία
  • όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν το λογισμικό SAP2000

Οφέλη σεμιναρίου

  • hands-on εφαρμογές με το λογισμικό SAP2000 για στατική ανάλυση
  • σύγκριση διαφορετικών προσομοιωμάτων
  • δημιουργήστε το δικό σας πρόσθετο για ειδικούς ελέγχους

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Μπάκας

*Επερχόμενο μάθημα