Όροι και Συνθήκες

 

  1. Με την συμμετοχή σας στα online σεμινάρια, και σε όλες τις διαλέξεις, θα παραλάβετε μετά τη λήξη του σεμιναρίου βεβαίωση παρακολούθησης.
  2. Η βεβαίωση παρακολούθησης δεν αποτελεί πιστοποιητικό γνώσης του εκάστοτε αντικειμένου.
  3. Στη δήλωση συμμετοχής οφείλετε να δηλώσετε τα αληθή σας στοιχεία. Η noesys δεν δύναται να ελέγξει την ταυτότητά σας, οπότε η ευθυνη για την ορθή δήλωση των στοιχείων εναπόκειται σε εσάς.
  4. Τα στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους πέραν τυχόν συνδιοργανώτες, όπως το michanikos-online.gr
  5. Τόσο στα online-live, καθώς και σε περίπτωση αγοράς μαγνητοσκοπημένου μαθήματος απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναμετάδοση σε τρίτους.
  6. Αυτός ο ιστότοπος δεν: χρηματοδοτείται, προωθείται ή συνδέεται με την Autodesk, Inc.
  7. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων από αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος είναι ιδιοκτησία των σντελεστών του.
  8. Όλα τα εταιρικά ονόματα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. Οι σχετικές σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο, αφορούν τη συμμετοχή των συνεργατών της noesys.

 

Για διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας