Θωμάς Δημόπουλος

Ο Θωμάς Δημόπουλος είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το θέμα της διατριβής του είναι η εκτίμηση και η φορολογία ακινήτων. Έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρία σε θέματα εκτιμήσεων ακινήτων στην Κύπρο και το εξωτερικό και έχει διατελέσει από συνεργάτης διεθνών εκτιμητικών οίκων μέχρι εκτελεστικός διευθυντής εταιρείας. Είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε θέματα φορολόγησης ακινήτων και μαζικών εκτιμήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.