Προγραμματισμένα Σεμινάρια

3Δ Σχεδιασμός με SOLIDWORKS 11-27/Ιουλίου

3Δ Σχεδιασμός με SOLIDWORKS 11-27/Ιουλίου

Το λογισμικό SOLIDWORKS® 3D CAD είναι ένα σημαντικό λογισμικό για μηχανολογικό και βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρέχει ισχυρή λειτουργικότητα σχεδιασμού με την ...
Δομοστατική Ανάλυση με SAP2000 24/Nov.-7/Dec.

Δομοστατική Ανάλυση με SAP2000 24/Nov.-7/Dec.

Upcoming information 24/Nov.-7/Dec., 20 hours, 4h/week, every Friday, 18:00-22:00, 300€, Location: web platform. During the utilization of structural analysis software ...
Ανάλυση Παλινδρόμησης 28/Νov.-3/Dec.

Ανάλυση Παλινδρόμησης 28/Νov.-3/Dec.

Upcoming information 28/Nov.-3/Dec., 20 hours, 4h/week, every Friday, 18:00-22:00, 300€, Location: web platform. Statistical analysis demands arise almost in any ...
Αλγοριθμικός Σχεδιασμός με grasshopper3D 24/Nov.-24/Dec.

Αλγοριθμικός Σχεδιασμός με grasshopper3D 24/Nov.-24/Dec.

Upcoming information 24/Nov.-22/Dec., 20 hours, 4h/week, every Friday, 18:00-22:00, 300€, Location: web platform. Objective The aim of the course is ...
Μηχανική Μάθηση: Θεωρίαα & Εφαρμογές 24/Nov.-22/Dec.

Μηχανική Μάθηση: Θεωρίαα & Εφαρμογές 24/Nov.-22/Dec.

Upcoming information 24/Nov.-22/Dec., 20 hours, 4h/week, every Friday, 18:00-22:00, 300€, Location: web platform. Artificial Intelligence and Machine Learning algorithms are ...